Skip to main content

Ernst, Duke of Saxe-Gotha,, I,, 1601-1675

 Person